Splošni pogoji članstva v Klubu INTERSPORT

Klub INTERSPORT

Ustanovitelj in upravljalec Kluba INTERSPORT je Mercator, d.d. Klub INTERSPORT je namenjen vsem, ki se radi ukvarjajo s športom oziroma aktivno preživljajo svoj prosti čas. Z raznovrstnimi informacijami in nasveti strokovnjakov Klub širi obzorja, omogoča druženje na izbranih dogodkih ter omogoča članom ugodnejši nakup športne opreme in storitev v prodajalnah INTERSPORT ter pri partnerjih Kluba. Klub INTERSPORT deluje v skladu s filozofijo blagovne znamke INTERSPORT, ki jo povzema sporočilo znamke – Šport ljudem.

Članstvo v Klubu INTERSPORT

 • Včlanitev v Klub INTERSPORT je brezplačna, prav tako za članstvo ni potrebno plačevati članarine.
 • Klub deluje v sistemu Pika kartice, z osebnimi podatki za potrebe delovanja Kluba pa upravlja Mercator, d.d.
 • Včlanitev in koriščenje ugodnosti poteka preko registracije v bonitetni sistem Pika kartice:
  - novi člani, ki so že imetniki Pika kartice, izpolnijo Pristopnico za Klub INTERSPORT, prejmejo nalepko Kluba INTERSPORT, ki jo nalepijo na svojo Pika kartico in pričnejo takoj koristiti vse klubske ugodnosti.
  - novi člani, ki še niso imetniki Pika kartice, najprej izpolnijo pristopnico za modro ali zeleno Pika kartico in prejmejo začasno kartico, ki deluje po pravilih Začasne Pika kartice*. Več o tem na www.mercator.si/si/pika/kartice. S prejetjem standardne kartice preneha veljavnost začasne kartice, nanjo se prenesejo tudi vse dosežene bonitete. Po prejetju standardne kartice izpolnite še pristopnico za Klub INTERSPORT in prejmete nalepko Kluba, ki jo nalepite na vašo Pika kartico.

*Z začasno kartico lahko uveljavljate klasične Pikine popuste in zbirate pike, ni pa še mogoče uveljavljavljati popustov za člane Kluba INTERSPORT ter unovčevati pik.

Klub INTERSPORT nadaljuje poslanstvo kluba Uživajmo zdravo (KUZ). Člani KUZ s spremembo imena kluba postanejo člani Kluba INTERSPORT. Člani KUZ prejmejo v prodajalni INTERSPORT nalepko Kluba INTERSPORT in jo nalepijo na svojo Pika kartico.

Članstvo v Klubu INTERSPORT je prostovoljno in lahko preneha:

 • Z izstopno izjavo, ki jo pošljete z elektronskega naslova, ki ste ga navedli ob registraciji, na elektronski naslov info@klubintersport.si
 • S pisnim preklicem članstva (pošljite nam lastnoročno podpisano izjavo, da izstopate iz Kluba INTERSPORT in preklicujete članstvo v njem, ki jo pošljete na naslov Mercator d.d., Klub INTERSPORT, Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
 • Z vrnitvijo oziroma pisno odpovedjo Pika kartice. Članstvo v Klubu se z izgubo in zamenjavo kartice avtomatsko prenese na novo številko Pika kartice.
 • Po dokončni potrditvi preklica članstva bomo iz seznama uporabnikov brisali vse osebne podatke člana Kluba. Preklic članstva pomeni tudi prenehanje prejemanja vseh obvestil, namenjenih članom Kluba.

Obveščanje članov Kluba INTERSPORT

 • Člani Kluba INTERSPORT bodo prejemali obvestila o ugodnostih Kluba in novostih v delovanju Kluba ter informacije in nasvete, ki so povezani z vsebino delovanja Kluba. Obveščeni bodo lahko na elektronski naslov, po telefonu ali s pošto na naslov, ki so ga navedli ob registraciji v Klub.
 • Nekatere vsebine in ugodnosti bodo objavljene samo na spletnih straneh Kluba INTERSPORT.

Sporočanje in obveščanje Kluba INTERSPORT

 • Člani Kluba INTERSPORT bodo prejemali obvestila o ugodnostih Kluba in novostih v delovanju Kluba ter informacije in nasvete, ki so povezani z vsebino delovanja Kluba. Obveščeni bodo lahko na elektronski naslov, po telefonu ali s pošto na naslov, ki so ga navedli ob registraciji v Klub.
 • Nekatere vsebine in ugodnosti bodo objavljene samo na spletnih straneh Kluba INTERSPORT.
 • Člani Kluba INTERSPORT sporočajo svoje predloge in pripombe glede članstva in delovanja Kluba na elektronski naslov info@klubintersport.si, preko kontaktnega obrazca na spletni strani Kluba ali po pošti na naslov Mercator, d.d., Klub INTERSPORT, Dunajska 107, 1000 Ljubljana.